asfas

ปรับแต่ง จูนเครื่องรถยนต์

รุ่นรถที่จูนได้

WRX และ STi

        ตากลม   ( ปี 2000-2002 ) คอขาว , คอแดง
        ตาเหยี่ยว ( ปี 2003-2005 ) คอขาว , คอแดง
        หน้าหมู   ( ปี 2006-2007 ) คอขาว , คอแดง

FORESTER

         2.0XT ( ปี 2002-2005 )
         2.5XT ( ปี 2006-2008 )

LEGACY

          2.0GT , 2.0GT Spec B ( ปี 2002-2008 )
          2.5GT , 2.5GT Spec B ( ปี 2002-2008


วิธีการจูนเครื่อง

ปรับจูนเครื่องยนต์ ด้วยวิธี Reflash เข้าไปแก้ไขข้อมูลใน ECU เดิมของรถ โดยไม่ต้องรื้อหรือตัดต่อสายไฟของรถ

ปรับแต่งแรงดันอากาศ , การทำงานของเทอร์โบเดิมติดรถ หรือเทอร์โบแต่ง

ปรับแต่งอัตราส่วนอากาศ / น้ำมันเชื้อเพลิงด้วย Wideband 02 Sensor

ปรับแต่งองศาไฟจุดระเบิดให้พอดี และเหมาะสมกับสภาพน้ำมัน และสภาวะอากาศในประเทศไทย , ป้องกันอาการ
ชิงจุดระเบิด (Knock)

ชดเชยค่าตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ , ปลดล็อคความเร็วสูงสุด , ลบโค้ดไฟเช็คเอ็นจิ้น (CEL) แบบถาวร

มีการเก็บข้อมูลการวิ่งของรถแต่ละคันไว้ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ก่อนและหลังโมดิฟาย
หรือวางเครื่อง

ผลที่ได้

WRX 2.0 MY2003-2005 (STEP 1) : เดิม 218 แรงม้า เพิ่มเป็น 250 แรงม้า

เปลี่ยนท่อไอเสียทั้งเส้น + ฟรอนท์ไปป์ + อัพไปป์

เปลี่ยนใส่ท่อยางซิลิโคนใต้อินเตอร์คูลเลอร์

WRX 2.0 MY2003-2005 (STEP 2) : เดิม 218 แรงม้า เพิ่มเป็น 280 แรงม้า

เปลี่ยนท่อไอเสียทั้งเส้น + ฟรอนท์ไปป์ + อัพไปป์

เปลี่ยนใส่ท่อยางซิลิโคนใต้อินเตอร์คูลเลอร์

เปลี่ยนเทอร์โบ

เปลี่ยนหัวฉีด 550 cc.

เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

STI 2.0 MY2003-2005 (STEP 1) : เดิม 280 แรงม้า เพิ่มเป็น 320 แรงม้า

เปลี่ยนท่อไอเสียทั้งเส้น + ฟรอนท์ไปป์

เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

Forester 2.0XT MY2003-2005 (STEP 1) : เดิม 177 แรงม้า เพิ่มเป็น 220 แรงม้า

เปลี่ยนท่อไอเสียทั้งเส้น + ฟรอนท์ไปป์ + อัพไปป์

เปลี่ยนใส่ท่อยางซิลิโคนใต้อินเตอร์คูลเลอร์

เปลี่ยนเทอร์โบ

ผลการวัดแรงม้าสามารถโทรนัดได้ที่ 081-426-3668